Các loại vé VinWonders , Grand World , Phú Quốc United Center kèm giá bán chi tiết

Như các bạn đã biết quần thể Phú Quốc United Center hay nói đơn giản hơn là khu vui chơi Vinpearl Phú Quốc có hàng trăm trò chơi , hàng chục khu khác nhau . Kế theo đó có hàng chục loại vé khác nhau . Để khỏi đau đầu nghiên cứu Vinwonders Phú Quốc có bao nhiêu loại vé ? Grand World Phú Quốc có bao nhiêu loại vé ? hay Phú Quốc United Center có bao nhiêu loại vé  ? Hãy cùng VeVinwonders.com đi tìm hiểu nhé.

Các loại vé VinWonders và Safari Phú Quốc

 Các loại vé vào cổng Vinwonders và vé vào cổng Safari Phú Quốc được chia thành 3 mức giá tương ứng với người lớn , người già và trẻ nhỏ như sau

Vé vào cổng VinWonders

 • Vé vào cổng VinWonders người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m) 880,000
 • Vé vào cổng VinWonders người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 660,000
 • Vé vào cổng VinWonders trẻ em từ 1.0 – 1.4m 660,000
Lưu ý các loại vé này đều áp dụng là dạng vé vào cửa 1 lần 1 vinwonders , trong 1 ngày. Trẻ em dưới 1.0m miễn phí
>>>Đặt mua vé khuyến mãi tại  : Vé Vinwonders Phú Quốc

Các loại vé Safari Phú Quốc

 • Vé vào cổng Safari người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m) 650,000
 • Vé vào cổng Safari người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 490,000
 • Vé vào cổng Safari trẻ em từ 1.0 – 1.4m 490,000

>>>Đặt mua vé khuyến mãi tại  : Vé Safari Phú Quốc

Lưu ý các loại vé này đều áp dụng là dạng vé vào cửa 1 lần 1 Safari ( vinwonders) , trong 1 ngày. Trẻ em dưới 1.0m miễn phí
Safari Phú Quốc

Các loại vé Combo 02 khu VinWonders và Safari

Vé Combo 2 khu Vinwonders Và Safari Phú Quốc là vào cửa 1 lần mỗi khu VinWonders, Safari, trong 1 ngày cho cùng 01 khách
 • Vé Combo 2 khu Vinwonders Và Safari Phú Quốc người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m) 1,000,000
 • Vé Combo 2 khu Vinwonders Và Safari Phú Quốc người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 750,000
 • Vé Combo 2 khu Vinwonders Và Safari Phú Quốc trẻ em từ 1.0 – 1.4m 750,000
>>>Đặt mua vé khuyến mãi tại  : Vé Combo Vinwonders và Safari Phú Quốc

Các loại vé  Grandworld Phú Quốc

Vé Tinh hoa Việt Nam (Ngày)

Đây là loại vé vào cửa nhiều lần và trong 1 ngày (không bao gồm big show Tinh hoa Việt Nam vào buổi tối)
 • Vé Tinh hoa Việt Nam (Ngày) người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m) 100,000
 • Vé Tinh hoa Việt Nam (Ngày) người cao tuổi ( trên 60 tuổi)  70,000
 • Vé Tinh hoa Việt Nam (Ngày) trẻ em từ 1.0 – 1.4m   70,000
>>>Đặt mua vé khuyến mãi tại  : Vé Tinh Hoa Việt Nam GIÁ RẺ NHẤT

Vé Tinh hoa Việt Nam (Ngày + Tối)

Đây là loại vé vào cửa nhiều lần và trong 1 ngày (bao gồm cả big show Tinh hoa Việt Nam buổi tối).
 • Vé Tinh hoa Việt Nam (Ngày + Tối ) người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m) 200,000
 • Vé Tinh hoa Việt Nam (Ngày + Tối ) người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 150,000
 • Vé Tinh hoa Việt Nam (Ngày + Tối ) trẻ em từ 1.0 – 1.4m  150,000

Vé Bảo tàng gấu Teddy Bear

Vé vào cửa Bảo tàng gấu Teddy Bear 1 lần trong 1 ngày Bảo tàng gấu
 • Vé Bảo tàng gấu Teddy Bear người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m) 200,000
 • Vé Bảo tàng gấu Teddy Bear người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 150,000
 • Vé Bảo tàng gấu Teddy Bear trẻ em từ 1.0 – 1.4m  150,000

>>Xem thêm : Bảo Tàng Gấu Teddy Phú Quốc Có Gì Hấp Dẫn ? Cách Đi Bảo Tàng Gấu

Vé Đi thuyền trên sông Venice

 • Vé Đi thuyền trên sông Venice người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m) 200,000
 • Vé Đi thuyền trên sông Venice người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 150,000
 • Vé Đi thuyền trên sông Venice trẻ em từ 1.0 – 1.4m  150,000

Vé Đi thuyền trên sông Venice vào cửa 1 lần (2 chiều sông Venice)

>Xem thêm : Vé Sắc Màu Venice Phú Quốc

Combo 02 khu Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu

 • Vé Combo 02 khu Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m)  350,000
 • Vé Combo 02 khu Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu người cao tuổi ( trên 60 tuổi)  250,000
 • Vé Combo 02 khu Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu trẻ em từ 1.0 – 1.4m  250,000

 Vé vào cửa nhiều lần khu Tinh hoa Việt Nam và 1 lần Bảo tàng gấu trong 1 ngày cho cùng 1 khách

 • Vé Combo 02 khu Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu ra vào nhiều lần người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m)  1,040,000
 • Vé Combo 02 khu Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu ra vào nhiều lần người cao tuổi ( trên 60 tuổi)  780,000
 • Vé Combo 02 khu Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu ra vào nhiều lần trẻ em từ 1.0 – 1.4m  780,000

>>Xem thêm : Hướng dẫn đường đi đến Grand World Phú Quốc 

Các loại vé Phú Quốc United Center

 Vé vào cửa 1 lần cho VinWonders và 1 lần Bảo tàng gấu, trong 1 ngày

 • Vé Combo 02 khu: VinWonders – Tinh hoa Việt Nam người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m)  1,040,000
 • Vé Combo 02 khu: VinWonders – Tinh hoa Việt Nam người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 780,000
 • Vé Combo 02 khu: VinWonders – Tinh hoa Việt Nam trẻ em từ 1.0 – 1.4m
Vé vào cửa 1 lần cho VinWonders và 1 lần Tinh hoa Việt Nam trong 1 ngày
>>>Đặt mua vé khuyến mãi tại  : Đại Lý Vé United Center Phú Quốc GIÁ RẺ

Vé Combo 02 khu: Safari – Bảo tàng gấu

 • Vé Combo 02 khu: Safari – Bảo tàng gấu người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m)  810,000
 • Vé Combo 02 khu: Safari – Bảo tàng gấu người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 610,000
 • Vé Combo 02 khu: Safari – Bảo tàng gấu trẻ em từ 1.0 – 1.4m 610,000
Vé vào cửa 1 lần cho Safari và 1 lần Bảo tàng gấu, trong 1 ngày
Bảo Tàng Gấu Phú Quốc

Vé Combo 02 khu: Safari – Tinh hoa Việt Nam

 • Vé Combo 02 khu: Safari – Tinh hoa Việt Nam người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m)  810,000
 • Vé Combo 02 khu: Safari – Tinh hoa Việt Nam người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 610,000
 • Vé Combo 02 khu: Safari – Tinh hoa Việt Nam trẻ em từ 1.0 – 1.4m 610,000
Vé vào cửa 1 lần cho Safari và 1 lần Tinh hoa Việt Nam trong 1 ngày

Vé Combo 03 khu: Safari – Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu

 • Vé Combo 03 khu: Safari – Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m) 930,000
 • Vé Combo 03 khu: Safari – Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 690,000
 • Vé Combo 03 khu: Safari – Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu trẻ em từ 1.0 – 1.4m 690,000
Vé vào cửa 1 lần mỗi khu Safari, Bảo tàng gấu và không giới hạn số lần Tinh hoa Việt Nam, trong 1 ngày

Vé Combo 03 khu: VinWonders – Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu

 • Vé Combo 03 khu: VinWonders – Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m) 1,160,000
 • Vé Combo 03 khu: VinWonders – Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 860,000
 • Vé Combo 03 khu: VinWonders – Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu trẻ em từ 1.0 – 1.4m 860,000
Vé vào cửa 1 lần mỗi khu VinWonders, Bảo tàng gấu và không giới hạn số lần Tinh hoa Việt Nam, trong 1 ngày

Vé Combo 03 khu: VinWonders – Sarari – Bảo tàng gấu

 • Vé Combo 03 khu: VinWonders – Sarari – Bảo tàng gấu người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m) 1,360,000
 • Vé Combo 03 khu: VinWonders – Sarari – Bảo tàng gấu người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 1,040,000
 • Vé Combo 03 khu: VinWonders – Sarari – Bảo tàng gấu trẻ em từ 1.0 – 1.4m  1,040,000
Vé vào cửa 1 lần mỗi khu VinWonders, Safari, Bảo tàng gấu, trong 1 ngày

Vé Combo 03 khu: VinWonders – Sarari – Tinh hoa Việt Nam

 • Vé Combo 03 khu: VinWonders – Sarari – Tinh hoa Việt Nam người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m)  1,360,000
 • Vé Combo 03 khu: VinWonders – Sarari – Tinh hoa Việt Nam người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 1,040,000
 • Vé Combo 03 khu: VinWonders – Sarari – Tinh hoa Việt Nam trẻ em từ 1.0 – 1.4m 1,040,000
Vé vào cửa 1 lần mỗi khu VinWonders, Safari và không giới hạn số lần Tinh hoa Việt Nam, trong 1 ngày
Sắc Màu Venice Phú Quốc

Vé Combo 04 khu: VinWonders – Sarari – Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu

 • Vé Combo 04 khu: VinWonders – Sarari – Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu người lớn ( trẻ em cao trên 1,4m) 1,480,000
 • Vé Combo 04 khu: VinWonders – Sarari – Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu người cao tuổi ( trên 60 tuổi) 1,120,000
 • Vé Combo 04 khu: VinWonders – Sarari – Tinh hoa Việt Nam – Bảo tàng gấu trẻ em từ 1.0 – 1.4m 1,120,000
Vé vào cửa 1 lần mỗi khu VinWonders, Safari, Bảo tàng gấu và không giới hạn số lần Tinh hoa Việt Nam, trong 1 ngày
Trên đây là danh sách các loại vé vinwonders , các loại vé safari , các loại vé grand world và các loại vé Phú Quốc United Center . Lưu ý đây là giá bán công bố tại cổng khi quý khách mua tại quầy vé cổng khu vui chơi . Khi quý khách mua vé vui chơi Vinwonders , Safari hay vé vào Grand World Phú Quốc quý khách có thể nhận được ưu đãi lên đến 10% giá trị vé . Vui lòng liên hệ hotline của VeVinwonders.com 0982905471 để được tư vấn và hỗ trợ mua vé

Trả lời